GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal și politică de confidențialitate

Vă asigurăm că protejarea datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru noi astfel încât activitatea dumneavoastră pe site-ul EdLab să se desfășoare în condiții optime de siguranță și încredere.

Toate eforturile noastre pentru protejarea informațiilor pe care ni le oferiți sunt în deplină concordanță cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului și cu orice alte prevederi legale incidente.

Cine suntem noi?

EdLab este denumirea brandului comercial al societatății EdLabScopub SRL persoană juridică română cu sediul în Cluj Napoca, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3254/31.05.2017., având CUI 37689070,

Cum ne puteți contacta?

Pentru că vrem să fim alături de voi și suntem disponibili să vă furnizăm mai multe informații cu privire la colectarea datelor cu caracter personal, vă încurajăm să contactați responsabilul EdLab cu protecția datelor, în oricare din următoarele modalități:

 • Prin e-mail, la următoarea adresă: cursuri@edlab.com
 • Prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat insereaza adresa
 • Telefonic la numărul: 0729885300

Definiții ale termenilor folosiți în această secțiune

EdLab – Societatea EdLabScopub SRL care reprezintă brand-ul pe care dumneavoastră îl cunoașteți.

 • Date cu caracter personal – orice informații privind identificarea Utilizatorilor noștri, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail etc.
 • Utilizator – orice persoană care accesează site-ul https://edlab.ro
 • Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale
 • Comandă – Documentul electronic în baza căruia Utilizatorul își exprimă intenția de a rezerva locul la curs

Ce date prelucrăm?

În momentul în care rezervati un loc la un curs pe EdLab singurele informații cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt doar cele oferite în mod direct de dumneavoastră în calitate de Utilizator, fără a accesa datele dumneavoastră din altă parte.

Informațiile pe care vi le solicităm sunt în strictă legătură cu rezervarea. Astfel, vă solicităm următoarele:

 • Nume și prenume, pentru a ști cine rezerva;
 • Adresă de e-mail, pentru a vă putea comunica factura și orice altă situație apărută în legătură cu rezervarea dumneavoastră;
 • Număr de telefon, pentru a putea fi contactat de către reprezentanții noștri pentru confirmarea detaliilor din rezervare;
 • CNP, pentru întocmirea facturii si a contractul de studii

Dacă reprezentați o companie, vă solicităm și datele necesare pentru facturare, precum cod unic de înregistrare și număr de înregistrare la Oficiul pentru Registrul Comerțului.

Pentru a personaliza experiența Utilizatorilor pe site-ul nostru și pentru a primi de la noi oferte adaptate nevoilor dumneavoastră, putem colecta anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru prin colectarea de informații în cookie-uri și alte tehnologii similare. Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi accesând secțiunea Policitii de utilizare a cookie-urilor, accesând următorul link: https://edlab.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri

Vă asigurăm în mod ferm că EdLab nu colectează și nu prelucrează alte date ale Utilizatorilor decât cele prevăzute în prezenta secțiune și nici nu sunt folosite în alt mod decât în scopurile prezentate.

Care este scopul pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră?

Colectăm și procesăm datele dumneavoastră pentru a vă rezerva un loc la cursurile noastre si pentru a va tine la curent cu informatii despre acesta.

Astfel, scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este pentru:

 • a putea procesa rezervarea pe care o plasați;
 • a putea comunica cu dumneavoastră și să vă oferim asistență
 • a vă comunica informații despre cursurile noastre
 • protejarea intereselor legitime, în situația în care se impune luarea unor măsuri de prevenire ori protecție împotriva unor tentative de fraudare, de atacuri cibernetice ori alte asemenea situații;

La cine pot ajunge datele dumneavoastră cu caracter personal?

Divulgarea informațiilor pe care ni le comunicați către terți are loc în situații strict necesare, după cum urmează:

 • serviciilor de plată
 • serviciilor de IT
 • serviciilor de contabilitate
 • autorităților publice, în cazul solicitarii acestora

Aceste comunicări sunt efectuate strict în vederea procesării și înregistrării în contabilitate a rezervarilor efectuate. De asemenea, se poate ajunge la comunicarea acestor date în situația în care avem obligația legală de a divulga aceste informații către instituții ale statului/autorități publice pentru protejarea intereselor legitime ale noastre, dumneavoastră sau al ordinii juridice.

Cât timp stocăm datele dumneavoastră

Procesăm datele dumneavoastră pe o durată de timp necesară pentru a asigura îndeplinirea tuturor obligațiilor ce decurg din rezevarea plasată de dumneavoastră.

Totodată, vom stoca datele dumneavoastră pentru a respecta termenele legale în ceea ce privește documentele juridice sau contabile asupra cărora legislația impune un anumit timp de păstrare (ex. facturile și documentele contabile trebuie păstrate pe o durată de 10 ani de zile).

În orice moment aveți dreptul de a ne solicita ștergerea anumitor date pe care ni le-ați furnizat.

Ce drepturi aveți dumneavoastră?

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice vă conferă o serie de drepturi pe care vi le aducem la cunoștință:

 • dreptul de a ne solicita gratuit informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu mențiunea că un reprezentant al EdLab să vă răspundă într-un interval de timp rezonabil;
 • dreptul de a ne solicita corectarea sau completarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a ne cere ștergerea sau blocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu mențiunea că această solicitare poate fi refuzată în situația în care stocarea în continuare a acestora este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea ori apărarea unui drept legitim în cadrul unui demers judiciar;
 • dreptul de a ne solicita comunicarea datelor colectate și procesate către un alt operator de date, însă numai pe baza consimțământului dumneavoastră expres;
 • dreptul de a vă opune colectării și prelucrării datelor dumneavoastră;
 • dreptul de a contacta direct persoana responsabilă cu protecția datelor din cadrul EdLab la adresa de e-mail cursuri@edlab.ro sau de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Vă asigurăm că principiile noastre se bazează pe respect, confidențialitate și transparență față de Utilizatorii noștri, motiv pentru care vă îndemnăm să ne contactați oricând doriți mai multe informații cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ori de îndată ce constatați că nu vă sunt respectate drepturile cu privire la confidențialitatea acestora pentru a soluționa pe cale amiabilă orice incident care poate apărea, fără a vă limita în niciun fel dreptul de a vă adresa autorităților competente.

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, E-mail:anspdcp@dataprotection.ro, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google